Ateles - PIM

Product information management (PIM)

Produktinformasjonen din er en strategisk og sentral inngangsport til alle salgskanalene dine. Den må forvaltes og utnyttes best mulig for å skape et konkurransefortrinn. Aktiv innsats på feltet product information management (PIM) hjelper deg å bli mer lønnsom gjennom å øke salget, redusere tiden det tar før produktene dine er ute på markedet, og generelt ved å effektivisere prosessene dine. Gjennom en investering i et kraftfullt PIM-system som støtter arbeidsprosessene dine, kan du håndtere informasjonen mer effektivt og mer konsekvent. Samtidig med dette får du produktene dine raskere ut i alle kanaler.

Hva er product information management (PIM)?

Product information management, vanligvis forkortet PIM, er en form for informasjonshåndtering som er nødvendig for å markedsføre og selge produkter via ulike distribusjonskanaler.

PIM tar normalt utgangspunkt i et sentralisert datasett av produktinformasjon som mates gjennom ulike kanaler. Det kan for eksempel være via mobil, nettsted, sosiale kanaler, digitale annonser eller i en fysisk butikk.

Informasjonen i en organisasjon er ofte spredd mellom ulike avdelinger, blant ulike ansatte og i ulike systemer. Et PIM-system sentraliserer all informasjon slik at den alltid er tilgjengelig på samme sted, og dermed alltid er oppdatert og tilgjengelig når den trengs.

Derfor krever et bra PIM-system støtte for flere geografiske steder, flerspråklige data samt vedlikehold og oppdatering av produktinformasjon via en sentral katalog. Det muliggjør en automatisert informasjonsflyt i samtlige kanaler.

Hvorfor behøver vi PIM?

Et PIM-system effektiviserer og kvalitetssikrer prosessene rundt informasjonshåndtering.

Ofte sitter forskjellige deler av organisasjonen på ulike data eller ulike varianter av samme data, og administrerer dette i ulike system. Gjennom en investering i et PIM-system reduserer du antallet systemer, og sentraliserer lagringen av informasjonen din på ett sted, som er tilgjengelig for hele organisasjonen.

I PIM-systemet kan du også lage prosesser og arbeidsflyt som inkluderer alle roller internt (og eksternt) i organisasjonen din – og som i tillegg er spesialtilpasset behovene til akkurat din organisasjon.

Resultatet blir at alle har tilgang til identisk og oppdatert informasjon. Det effektiviserer prosessene og sikrer kvaliteten på informasjonsflyten, hvilket bidrar til å redusere kostnadene dine og øke lønnsomheten.

Hvordan lykkes med PWA i din netthandel Last ned guide

Skap rikere kundeopplevelser

Gjennom et kompetent PIM-system kan du skape bedre og mer konsekvente kjøpsopplevelser for kundene dine.

I dag stiller kunder høye krav til tilgang på relevant og lett tilgjengelig informasjon. Velstrukturerte og grundige produktdata bidrar til at du enkelt kan gjøre informasjonen tilgjengelig for kundene dine, og det på en måte som er presis og bidrar til økt salg.

Gjennom å stille så mye produktinformasjon som mulig til rådighet for kundene, reduserer du også antallet henvendelser til kundeservice. Det reduserer også kostnadene dine.

Reduser time-to-market

I dagens krevende og dynamiske marked er du avhengig av å oppdatere produktsortimentet ditt konstant. Det forutsetter kort time-to-market for nye produkter.

I takt med at produktsortimentet ditt byttes ut og vokser, øker også behovet for effektiv håndtering av produktinformasjonen. Bare slik kan du unngå at du sitter igjen med økte kostnader som resultat. Et stabilt PIM-system fungerer som en digital prosjektleder for disse arbeidsprosessene.

PIM er sentralt for effektivt arbeid med flere kanaler.

Med et PIM-system skaper du en felles informasjonsbase for alle kanaler.

Når du arbeider med flere kanaler, er det veldig viktig å samle produktinformasjonen din på ett sentralt sted. Fra dette stedet kan du administrere informasjonen din på en gjennomført måte. Det innebærer at informasjonen alltid er oppdatert når du velger hvilken av dine markedskanaler du ønsker å bruke den i.
 

Product information management hos Ateles

Ateles har bred erfaring med PIM. Vi vet hvilke spørsmål som dukker opp når man begynner arbeidet, og vi vet hvordan disse kan møtes på best mulig måte. Det gjør oss til en stabil partner i det strategiske arbeidet som trengs når man innfører et PIM-system.

Hos Ateles får du hjelp til å implementere PIM-systemet ditt, og til å sette opp og kvalitetssikre dataflyten. Vi hjelper deg å strukturere arbeidet med å sentralisere produktinformasjonen, og sørger for at den endelige løsningen er direkte tilpasset dine behov og forutsetninger.

Vi arbeider med Pimcore som uten tvil er det mest kostnadseffektive, kraftfulle og mangfoldige systemet på markedet.
 

 

La oss bygge noe stort sammen

Kontakt oss ved å bruke vårt kontaktskjema eller kontakt oss direkte på:

Sverre Øier
Country Manager Norway
sverre.oier@ateles.no 
+47 416 11 415 

Håndtering av personopplysninger *

GANT_SS19_MARCH_LEAD_C_H.jpg

Lær hvordan vi hjalp Gant med å håndtere produktinformasjonen deres med Pimcore.


 
 
 
 

Gå ikke glipp av vår blogg!