Retail

Retail er den bransjen som har kommet lengst i utviklingen når det gjelder e-handel og omnichannel. Denne utviklingen drives i stor grad av konsumentenes endrede kjøpemønstre. I dag forventer kundene å kunne handle når som helst og via alle kanaler. Samtidig er retailbransjen en sektor som er ekstremt utsatt både på grunn av konjunktursvingninger og konsumenter som både er velinformerte, illojale, krever bredt utvalg og en personalisert opplevelse. Dette stiller høye krav til rask omstillingsevne i et stadig endrende landskap, samt kort «time-to-market» for nye produkter. En fleksibel og teknisk infrastruktur av høy kvalitet skaper gode forutsetninger for å møte en slik krevende markedssituasjon på en vellykket måte.

 

Integrerte kanaler er en suksessfaktor

Behandling av e-handel som et separat forretningsområde er en strategi som for lengst har gått ut på dato, e-handelen gjennomsyrer i dag alle kanaler. E-handel er nå også et naturlig innslag også i den fysiske butikken. I dag gir velutviklede digitale kanaler store konkurransefordeler når man leder kunden gjennom kjøpsprosessen i butikk, men også når det handler om å skape en effektiv organisasjon. De lykkes i å optimere og integrere alle kanaler vil stå best rustet i kampen om kundene. Det er slik konkurranseevnen sikres både i dag og for fremtiden.


Ateles fokuserer på å levere innovative state-of-the-art-løsninger for å sikre at kunder som ønsker å ligge i forkant av utviklingen får leveranser som møter deres krav til kvalitet. Vi skreddersyr helhetsløsninger som møter hver enkelt kundes unike behov slik at resultatet er tilpasset nettopp disse kundenes forutsetninger. Ateles har lang erfaring og jobber tett sammen med retailkunder for å bidra til at disse får en vellykket e-handelssatsing.

”I et raskt bevegelig retailmarked er det nødvendig med en fleksibel e-handelsløsning som enkelt kan tilpasses kundenes nye og variable handlingsmønster”

Jonni Harrius, Head of Business Development, Ateles

Kontakt oss idag for mer informasjon

sverre.oier@ateles.no

+47 41 61 14 15

Kontakt oss så forteller vi mer om hva vi kan gjøre for din bedrift