PIM Ready

I vår forstudie, PIM Ready, kartlegger vi hvordan din bedrift kan bli mer lønnsom ved å jobbe mer effektivt med kritisk produktinformasjon for skape en bedre kundeopplevelse

 

Produktinformasjon av høy kvalitet, på tvers av alle kanaler, er i dag et krav for å gi kundene den opplevelsen de forventer. Når en bedrift vokser og vil nå ut til nye salgskanaler eller markeder, øker behovet for å tilby, vedlikeholde og berike kanalen med rett produktinformasjon og oppdatert innhold. Et aktivt arbeid med Product Information Management (PIM) og investering i riktig støttesystem er den beste veien å gå for å organisere og skalere opp arbeidet på en effektiv måte. Ateles forstudie PIM Ready er for deg som ønsker hjelp av våre erfarne konsulenter i det forberedende arbeidet for å sikre at dere lykkes med innføringen av et PIM-system og gjør organisasjonen moden for nye arbeidsprosesser. 

 

Det er viktig å starte med et forarbeid hvor vi setter oss grundig inn i selskapets arbeidsprosesser. Sammen med representanter fra ulike deler av organisasjonen (som oftest marked, IT, E-handel og salg), gjennomfører vi en workshop hvor vi analyserer foretakets utfordringer og mål. Vi kartlegger salgsprosesser og markeds-, salgs- og informasjonskanaler og diskuterer oss frem til en løsning på hvordan produktinformasjon og arbeidsprosesser skal legges opp på best mulig måte.

 

Kartlegging av arbeidsprosesser

Ved å identifisere eksisterende arbeidsprosesser og de interne og eksterne rollene som er involvert i arbeidet med å skape, berike og publisere informasjon om produktene, sikrer vi at dere maksimaliserer verdien av deres produktinformasjon. Vi går gjennom eksisterende systemstøtte og identifiserer flaskehalsene i eksisterende arbeidsprosesser. Vi viser hvordan et PIM-system effektiviserer eksisterende prosesser og fremmer forslag om hvordan nye arbeidsprosesser burde se ut. Målsetningen er å beskrive hvordan dere kan jobbe mest mulig effektivt med å produsere koordinere og vedlikeholde selskapets produktinformasjon i samtlige kanaler, som for eksempel; E-handel, hjemmeside, web-to-print, apper, m.fl.

 

Kartlegging av informasjonskilder og kanaler som skal bruke informasjonen

I vårt kartleggingsarbeid identifiserer vi hvilke informasjonskilder dere har i dag og som skal mate PIM-systemet med data. En vurdering av andre potensielle kilder til informasjon hører også med. Vi ser på hvilke kanaler som benytter produktinformasjonen i dag for å se hvordan nye prosesser og systemer skal settes opp for å kunne støtte alle disse. I denne planen inkluderer vi også de kanaler dere eventuelt har planer om å ta i bruk i nærmeste fremtid.

 

Identifisering av behovsbilde og muligheter

Ateles kartlegger bedriftens ulike behov når det gjelder vedlikehold av produktinformasjon. Vi hjelper dere også med å identifisere og synliggjøre eventuelle nye muligheter med et PIM-system som tidligere ikke har vært åpenbare.

 

Forslag til systemoppsett

Ut fra vårt kartleggingsarbeid identifiserer vi hvordan at PIM-system skal settes opp for å passe deres organisasjons spesifikke forutsetninger.

 

Visualisering av ny infrastruktur

For å visualisere hvilken plass den nye systemløsningen har i deres eksisterende IT-infrastruktur, skaper vi et nytt systemkart med beskrivelser av hvilke informasjonskilder som skal integreres, samt hvordan dette skal gjøres.

 

Et tydelig bilde av nåværende tilstand og ståsted

Mer effektive arbeidsprosesser

Anbefaling av det systemoppsettet som passer deres organisasjon best

Kontakt oss for mer informasjon

sverre.oier@ateles.no

+47 41 61 14 15