Kunnskapsbank

Her finner du whitepapers og artikler som hjelper deg med din netthandel

Whitepapers

Begynner du å miste oversikt og styring over all informasjon som følger dine produkter og som skal publiseres i flere og flere markeds- og salgskanaler? I dette whitepaperet viser vi hvordan du kan ta tilbake kontrollen og jobbe mere effektivt med vedlikehold og publisering av din produktinformasjon.

I dette whitepaperet har vi definiert syv avgjørende spørsmål som du må ta stilling til ved valg av e-handelsløsning. Et grundig forarbeid er en forutsetning for å lykkes på sikt og disse rådene hjelper deg å strukturere og målrette din prosess.

Netthandel B2B vokser i stor fart og er i ferd med å bli den foretrukne måten å handle på i flere segmenter. I dette whitepaperet vil vi gå nærmere inn på hvordan du skal tenke for å lykkes med netthandel B2B med utgangspunkt i kundereisen til en profesjonell innkjøper.

I dette whitepaperet går vi igjennom betydningen av Product Information Management (PIM) og hvordan du kan sikre at arbeidet med produktinformasjon blir gjennomført på en slik måte at bedriftens verdier blir best mulig ivaretatt.