Kunder

Vi arbeider med kunder i B2C og B2B segmentet fra bransjer som spenner fra digitalt medieinnhold og retail til industri

“Vi ser et stort potensiale i Pimcore. Det er et brukervennlig system som oppfyller kravene vi har stilt til fleksibilitet og tilpasningsevne for å skape en effektiv organisasjon. Pimcores sterke open source-filosofi passer også utmerket med vår egen IT-strategi. Teamet fra Ateles har fremvist svært inngående kunnskaper om PIM, og Pimcore spesielt, noe som gjorde at vi følte oss trygge med foretaket som leverandør”,

- Carl Borg, IT Director hos GANT

Om bedriften

Det globale livsstilvaremerket GANT finnes i over 70 land med over 740 fysiske butikker, og de er også svært sterke innen e-handel. De satset tidlig på å utvikle det digitale salget og i 2009 ble nettbutikken lansert på det engelske markedet. Deretter fulgte bl.a. det svenske, amerikanske og tyske markedet for å nå ut til større kundegrupper og for å møte konsumentene gjennom flere kanaler. I dag har GANT AB en totalomsetning på 9 milliarder SEK.

Målsetning

GANT kontaktet Ateles med mål om å effektivisere organisasjonens globale IT-infrastruktur med en felles systemstøtte. GANT fremsatte krav om et fleksibelt system som enkelt gir rom for å vokse og for å tilpasse seg endrede markedskrav. GANT hadde allerede innledningsvis kommet frem til at det var et PIM-system de trengte hjelp med.

Løsning

Systemvalget falt på nettbaserte Pimcore, et svært fleksibelt og avgiftsfritt rammeverk med stor funksjonalitet, blant annet innenfor PIM. GANT så raskt potensialet i Pimcore og kapasiteten til å håndtere flere oppgaver enn hva som opprinnelig var planlagt. I tillegg til det rendyrkede PIM-systemet, har Ateles så langt utviklet en Store Locator samt funksjoner for Inventory Management og Royalty Reporting i Pimcore. Alle løsninger ble utviklet med rettighetshåndtering og integrasjon med Google Single Sign On, som var en del av GANTs eksisterende infrastruktur. Dette gjør løsningene lett tilgjengelige og lett anvendelige for alle interne og eksterne interessenter i GANT som trenger tilgang til de ulike løsningene. Med Pimcore kan GANT vokse friksjonsfritt og enkelt lage nye funksjoner som er tilpasset organisasjonens arbeidsmåte. De må heller ikke betale lisensomkostninger. Med Ateles hjelp implementerte GANT det nye systemet og deres globale organisasjon har nå et strukturert, rettighetsstyrt, støttesystem med «workflow management» som gjør det krevende arbeidet med produktinformasjon betydelig enklere.

Resultater

Komplett PIM-system

Systemstøtte som effektiviserer GANTs globale IT-infrastruktur

Systemstøtte som enkelt kan skreddersys og tilpasses organisasjonens skiftende behov.

Andre fornøyde kunder