inRiver

I dagens multikanalhandel kreves en perfekt produktpresentasjon for å lykkes ettersom hver eneste produktpresentasjon må kunne skildre sin historie på egen hånd. Historien må også være konsekvent for alle salgskanaler. inRiver PIM utgjør grunnlaget for en velfungerende PIM (Product Information Management)-prosess. PIM er et verktøy for administrasjon av produktinformasjon, produktets livssyklus og produktrelaterte prosesser i bedriften. inRiver PIM forenkler prosessen ved å skape den perfekte produktpresentasjonen for multikanalssalg. Plattformen består av smarte funksjoner og konsepter som forenkler og gjør det mulig å opprette, søke og berike alt innhold som er knyttet til produktene.

 

inRiver PIM støtter tre viktige steg i PIM-prosessen

 

1. Tilføre

 

Det første steget innebærer å importere data fra en eller flere transaksjonssystemer som ERP, PLM, CRM, Excel-filer, tekstfiler, osv. I denne prosessen brukes inRiver Connect som et bindeledd mellom datakilden og SQL-databasen som inRiver PIM benytter seg av.

 

2. Berike

 

Før et produkt publiseres går det gjennom en berikelsesprosess hvor det blir utstyrt med beskrivende informasjon, media og bilder. Dette gjøres via inRiver Rich Client hvor brukeren oppretter informasjon, lager et utvalg, søker, grupperer og oppdaterer alle aspekter av produktene og datamodellen.

 

3. Publisere

 

Når produktet er blitt beriket er det klart til å publiseres i de ulike salgskanalene som for eksempel e-handel, mobilhandel, trykk, store skjermer og ulike markedsplasser. Endringer av produktet kan utføres på ett sted i inRiver PIM og informasjonen blir så oppdatert i alle kanaler samtidig. Du kan også planlegge og kontrollere hvordan og når produktene blir publisert.

 

inRiver PIM effektiviserer markedsføringen av dine produkter

Som en produktselgende organisasjon har du ofte flere personer i ulike roller som håndterer berikelsen av produktinformasjonen. Med sentralisert tilgang og forvaltning av all produktinformasjon, gir du de som arbeidet med å berike, administrere, publisere og distribuere produktinformasjon til salgskanaler, full kontroll over prosessen. inRiver gjør hele din produktinformasjonsprosess enkel, fleksibel og effektiv.

 

inRiver PIM fra Ateles

Ateles implementerer og integrerer PIM-system fra inRiver med alle omkringliggende systemer. Du får en effektiv og komplett løsning som støtter ditt arbeide med å lage og berike produktinformasjon som skal publiseres i alle kanaler. Vi har lang erfaring med PIM generelt og kan støtte deg i prosessen med modellering og overføring av data til og fra eksterne systemer for å gjøre implementeringen i din organisasjon så smertefri som mulig.

"InRiver er et svært kompetent PIM-system med tydelig definerte arbeidsprosesser som støtter hele produktets livssyklus"

Philip Ryott, partneransvarlig inRiver, Ateles

Kontakt oss idag for mer informasjon

sverre.oier@ateles.no

+47 41 61 14 15

Kontakt oss så forteller vi mer om hva vi kan gjøre for din bedrift