eCommerce Study

Vi hjelper til med strategien og utvikler et løsningsforslag for hvordan man kan løfte e-handelssatsingen til neste nivå

 

Ateles eCommerce Study er for dere som allerede driver med e-handel eller som holder på å starte opp e-handel, men som trenger hjelp til å løfte denne til neste nivå. Vi hjelper dere med å definere og visualisere hvordan man gjennom nye/forbedrede løsninger kan gjøre e-handelssatsingen enda mer vellykket ut ifra egne mål og behov. I en innledende workshop samler vi inn krav for å sette oss inn i deres mål og behov. Med utgangspunkt i resultatet utvikler vi en prototype slik at dere skal få et tydelig bilde av hvordan det foreslåtte sluttproduktet vil fungere, samt bli trygge på at løsningen passer inn i virksomheten deres. Når løsningen er definert avslutter vi med å se på hvilke integrasjoner til støttesystem som må implementeres for at man skal få en velfungerende helhetsløsning. Vi tror at det,  allerede i en tidlig forstudiefase, er viktig å komme så langt som mulig med etableringen av et konkret løsningsforslag som enkelt kan forankres i organisasjonen. Dette for at den nye løsningen skal bli mest mulig vellykket.

Sikre at man utvikler riktig løsning

En løsning som enkelt kan forankres i, og tydeliggjøres for den interne organisasjonen

Omfattende grunnlag for å tidfeste hovedprosjektet

"En grundig forstudie er viktig for å definere prosjektets omfang så tydelig som mulig og for å få forankret løsningen internt i organisasjonen. Dette er avgjørende for at prosjektet på skal bli vellykket på alle områder"

Jonni Harrius, Head of Business Development, Ateles

Kontakt oss idag for mere informasjon!

sverre.oier@ateles.no

+47 41 61 14 15

Kontakt oss så forteller vi mer om hva vi kan gjøre for din bedrift