eCommerce Ready

Vi hjelper dere med å dokumentere hvilke muligheter og utfordringer som finnes i organisasjonen for å kunne lykkes med e-handel

 

Å starte opp et nytt forretningsområde som e-handel er en kompleks utfordring. Antageligvis betyr det at hele eller deler av organisasjonen må gjennom endringer for at den nye satsingen skal bli vellykket. For å oppnå ønsket ROI på prosjektet er det derfor viktig at dere klargjør en tydelig strategi og målsetting for den nye satsingen. Med Ateles 15-årige erfaring innen e-handel kan vi tilby en tjeneste hvor vi gjør strategien tydelig slik at dere unngår de vanligste og dyreste fallgruvene. Dette betyr at vi sammen tydeliggjør forretningsområdet, definerer målsetting for prosjektet, konkretiserer tilbudet og ser på hvordan organisasjonen vil påvirkes av den nye satsingen. Vi kartlegger også eventuelle systemer som bør integreres i e-handelen og ser på hvilke relevante data man må ta hensyn til. Forstudiet eCommerce Ready er for dere som ennå ikke har startet med e-handel, men som ønsker å kartlegge hva som kreves for å oppnå en vellykket e-handelssatsing. 

Resultat

Klargjøring av hvorfor dere gjør en e-handelssatsing og hva dere ønsker å oppnå

En kartlegging av hvordan organisasjonen påvirkes

Grunnlag for å begynne å stille krav til kommende e-handelsløsning

"Gjennom eCommerce Ready finner vi, i fellesskap med kunden, frem til hvilke tilbud som egner seg for e-handel og hvordan ROI ser ut for et identifisert område"

Jonni Harrius, Head of Business Development, Ateles

Kontakt oss idag for mere informasjon

sverre.oier@ateles.no

+47 41 61 14 15

Kontakt oss så forteller vi mer om hva vi kan gjøre for din bedrift