eCommerce Audit

La oss gjennomføre en kvalifisert gjennomgang av din e-handelsløsningen for å identifisere hvilke områder du bør prioritere i forbedringsarbeidet

 

Ateles eCommerce Audit er utformet for å fungere som et verktøy i arbeidet med å identifisere og prioritere forbedringsområder på e-handelsider. For at en e-handelsplass hele tiden skal være oppdatert, betyr det at den også må være i stadig endring. Det er en oppgave i seg selv å avgjøre hva som skal forbedres, hvordan man kan forbedre og i hvilken rekkefølge man skal prioritere disse utbedringene. Med Ateles eCommerce Audit gjennomfører vi en grundig analyse av de ti viktigste områdene i din e-handelsløsning ut fra et uavhengig perspektiv. Ved hjelp av Ateles eCommerce Audit analyserer vi viktige funksjoner i alle disse områdene, setter dem opp mot ulike parametere, og gir dem en vektet poengsum. Dette gir en strukturert og klar oversikt over løsningens forbedringspotensialer.

 

Resultatet leveres i en evalueringsrapport med poeng. Det er en analyse som tydelig synliggjør hvilke forbedringsområder som det umiddelbart bør gjøres noe med, samt et strukturert grunnlag for ytterligere løsningsforslag. Du frigjør dermed tid fra prosessen med å utrede hva du skal gjøre og kan heller legge ned tid og ressurser på faktisk gjennomføring av identifiserte forbedringspunkter. 

Synliggjøring av forbedringsområder

Strukturert grunnlag for videre løsningsforslag

Frigjør tid fra behovsidentifisering til gjennomføring

"Etter at Ateles gjennomførte en eCommerce Audit på vår netthandel fikk vi bekreftet hvilke områder vi bør prioritere i forbedringsarbeidet. Med rapporten som underlag kan vi nå begynne arbeidet med å forbedre de konkrete områdene som løftes frem i analysen og enklere prioritere de utviklingsområder som er i størst behov av forbedring"

Sanna Lindström, E-shop and Web Plan Manager, Ellos

Kontakt oss idag for mere informasjon!

sverre.oier@ateles.no

+47 41 61 14 15

Kontakt oss så forteller vi mer om hva vi kan gjøre for din bedrift