Blogg

80

Vad är PIM och varför är det viktigt för dig som arbetar med e-handel? Del 1/4

Publisert 21 februar 2014 av Jonni Harrius

Idag startar Ateles vår nya serie: En introduktion till PIM. En serie om Product Information Management, eller PIM kort och gott. I fyra bloggposter kommer vi att ta dig igenom vad PIM är och beskriva olika områden relaterat till PIM så att du ska få en övergripande bild över hur det kan hjälpa dig att öka din försäljning och effektivisera din verksamhet. I detta första inlägg går vi igenom vad PIM är och varför det är viktigt för alla som arbetar med e-handel. 

 

Vad är PIM?

Med Product Information Management (PIM) menas:

 

System och processer för att centralt hantera information om produkter med fokus på den data som måste finnas tillgänglig för att enkelt kunna marknadsföra och sälja produkter i en eller flera försäljningskanaler

 

Ett PIM-system är en lösning för att berika den begränsade informationen om produkter som kommer från affärssystemet (ERP) så att den kan användas i olika sälj- och marknadsföringssammanhang. Denna typ av system blir bara viktigare och viktigare i takt med att företag utökar antal kanaler där produkterna presenteras (tryckt media, web, e-handel, POS, Virtual Stores, m.m.) och kundernas köpprocesser blir komplexare.

 

Problemsituation: Decentraliserat och spritt ägarskap till produktinformation

Den vanligaste situationen på ett företag är att de ansvariga för olika system säkerställer att de har rätt information för sin avdelnings behov utan att någon tar ett helhetsgrepp. Ingen har kontroll över all information vilket resulterar i att den varken är konsekvent eller kvalitetssäkrad. Detta resulterar i inkonsekvent information till kunderna, ineffektiva och långa processer samt högre kostnader. Detta betyder i praktiken att produktinformationen är spridd i olika system och i olika typer av dokument runt om i hela organisationen. När bolaget inför en ny kanal, t.ex. e-handel, måste ett stort antal integrationer utföras om man inte helt enkelt väljer att dubbellagra information. (Vilket både leder till merarbete och en nästan oundviklig risk för inkonsekvenser).

 

Detta är en typisk situation på ett företag där man inte har ett system som stödjer Product Information Management.

 

 

Hur löser ett PIM- system detta?

Med ett PIM-system flyttas all administration till ett centralt system. Från detta system får alla som arbetar med produktinformationen tillgång till att lagra och hämta samma data. Arbetsflöden kan också skräddarsys till de olika rollerna genom personifiering av gränssnittet. När en ny kanal införs i en organisation med ett PIM-system integreras enbart PIM-systemet med den nya kanalen vilken står som master för all data. Detta strukturerar och kvalitetssäkrar informationen innan man kan skjuta ut den i vald kanal.

 

Så här ser situationen ut hos ett företag som implementerat systemstöd för Product Information Management.

 

 

Processtöd som ökar effektiviteten

Processtöd för arbetsflöden är en viktig och värdefull funktion i ett PIM-system då det strukturerar och effektiviserar processerna i din verksamhet. Arbetet med produktinformationen är oerhört kostsamt och tidskrävande och här finns det mycket att spara genom att implementera ett PIM-system.

Exempel på processtöd som kan införas är följande:

Skapa produkten i PIM-systemet
Hämta grunddata från ERP
Lägg till säljande beskrivning
Lägg till säljande bilder
Översätt produkten till de olika marknadernas språk
Lägg till relationer till andra produkter (up sale, cross sale, tillbehör, etc)

 

Varför är då ett PIM-system värdefullt för alla som arbetar med e-handel?

Det är i grunden tre primära anledningar.

1. Bättre kundmöte genom konsekvent information

I och med man samlar all produktinformation till en central plats säkerställs att rätt (och konsekventa) uppgifter har matats in och används för produkten i alla kanaler. Har man dessutom en redaktörsroll som granskar produkterna innan publicering säkerställs att mängden fel minskar markant och kunden får samma information i alla kanaler.

 

2. Kortare ”Time to Market”

Då ett PIM-system införs definieras de olika rollernas arbetsprocess i lösningen. På så sätt kan vissa uppgifter göras parallellt och andra uppgifter sekventiellt. Oavsett vilket så ser respektive roll när det finns arbetsuppgifter att göra. På detta sätt kortas kritisk "time-to-market" från att en produkt skapas till dess att den finns tillgänglig för försäljning.

 

3. Effektivare administration och högre effektivitet

Då all information finns i PIM-systemet, antingen via integration (från tex ERP-systemet) eller via migrering (från tex lokalt lagrade excel- och word-filer) finns det enbart ett ställe att underhålla grunddata. Detta innebär att det inte finns beskrivningar för hemsidan på ett ställe, information för e-handel på ett annat och information för print på ett tredje utan all information hämtas och underhålls på ett ställe – i PIM-systemet. Detta innebär att alla som ska arbeta med produktinformationen kan vara effektivare i sitt arbete och underhållet av informationen blir kostnadseffektivare.

 

Resultatet av att införa ett PIM-system är att du uppnår högre lönsamhet genom att öka kostnadseffektivitet samtidigt som kundupplevelsen i de olika kanalerna blir bättre vilket leder till ökad försäljning. En satsning på ett PIM-system är därför en investering som återbetalar sig på kort tid. 

 

På Ateles arbetar vi med PIM-systemet Pimcore vilket vi anser vara det absolut bästa systemstödet på marknaden idag. 

 

Nästa inlägg som kommer nästa fredag kommer beröra: ”PIM-system eller E-handelsplattform – vad kommer först?” där vi går närmare in på hur du framgångsrikt bör tänka runt investeringar i dessa två system för att få en helhetslösning som fungerar på bästa sätt.

 

Jonni Harrius, Affärsutvecklare, Ateles

 

 

Läs de andra delarna i vår serie "En introduktion till PIM"

Del 2: PIM-system eller e-handelsplattform - vad bör du investera i först? 

Del 3: PIM och produktinformation från externa leverantörer

Del 4: Så lyckas du med ett PIM-projekt!

1305