Blogg

91

Så lyckas du med ett PIM-projekt Del 4/4

Publisert 14 mars 2014 av Jonni Harrius

 

Detta är den sista delen i Ateles serie ”En introduktion till PIM” en serie i fyra delar där vi går närmare in på Product Information Management. Att införa ett PIM-system är högaktuellt för många just nu, men hur gör man för att lyckas? Denna fråga kommer vi besvara i detta sista inlägg.

 

Så här går du tillväga för att lyckas med ditt PIM-projekt

Många av de PIM-projekt som genomförs är för avgränsade och löser bara en liten del av en organisations utmaningar. Med lite eftertanke kan man effektivisera fler typer av information vilket kommer öka ROI på investeringen markant. Här har vi kartlagt processen i fyra övergripande steg för att hjälpa dig.

 

1. Involvera alla dina intressenter

I och med att ett PIM-projekt är ett strategiskt projekt så är det viktigt att involvera de centrala aktörerna i organisationen. De vanligaste personerna som berörs är ansvariga inom sortiment, IT, ekonomi, försäljning, web, eCom och Print. Med denna gruppering får man med både representanter från de som skapar produkterna till de som nyttjar dem. Alla dessa representater bör involveras i projektet för att kartlägga deras behov och se hur de kan stödjas för att bli effektivare och sälja mer med hjälp av ett PIM-system.

 

2. Kartlägg informationen

Det naturliga är att börja med att titta på en produkts livscykel (PLM, Product Lifecycle Management) och se hur stor del av denna man önskar att stödja. Många projekt startar med att en vara har tillverkats/köpts in och dess beskrivning ska nu berikas för de olika kanaler som den ska exponeras i. Genom att involvera så många ansvariga som möjligt får man en bättre bild av vilken information som finns tillgänglig om produkterna, var den finns och vilka relationer som finns mellan produkterna (tillbehör till, reservdel till, ersättningsprodukt för, variant av, del av, bättre alternativ till). När man därefter tittar på de olika kanalernas behov av produktinformation så får man en tydlig bild av vilken information som måste skapas för att man ska uppnå målen.

 

När denna kartläggning görs upptäcker man oftast att det finns andra typer av objekt som behöver modelleras på samma sätt som produkter, fast de inte är produkter. Exempel på detta är författare. Jag vill ofta i en e-handel se vem som är författare till aktuell bok och vilka andra böcker författaren har skrivit. Ett annat exempel är butiksobjekt för de företag som har fysiska butiker. Genom att skapa ett butiksobjekt kan man enkelt lägga på egenskaper som adress, öppettider, bilder, kontaktperson, anställda, etc. Olika delar av denna information kan därefter enkelt publiceras ut till hemsida och intranät.

 

3. Skapa tydliga behörigheter och arbetsprocesser knutet till de olika rollerna

Vi har nu diskuterat hur man bygger upp informationsstrukturen i PIM-systemet. Då det som oftast är väldigt mycket information som skapas och förvaltas är det viktigt att definiera tydliga användarprofiler anpassat de olika rollers behov av informationen. Detta kombineras med de arbetssteg de olika rollerna ska utföra. Det är också viktigt att skapa behörigheter till alla roller som gör att de enbart kan se och förändra den typen av information som är relevant i deras roll. Några typiska uppgifter och roller relaterat till produkthantering:

 

- eCommerce Managern lägger in produkten i systemet
- Fotografen lägger in bilder på produkten
- Översättaren översätter produkttexter

 

Dessa olika moment kan ske antingen parallellt eller sekventiellt. När roller och behörighet finns på plats är det viktigt att få processerna på plats. Genom PIM-systemet kan man utveckla ett processtöd där en utförd uppgift innebär att det påkallar en ny uppgift knuten till samma eller en annan roll. Genom att få denna typ av processer på plats får de olika användarna en tydlig överblick på vad de ska göra och hur mycket jobb som väntar på dem.

 

4. Berika informationen

När alla dessa systemstöd är på plats börjar arbetet med att berika informationen. Detta är ett arbete som inte ska underskattas. När arbetet väl är gjort har ni mindre fel i ert grunddata, snabbare processer för att få ut nya produkter och högre kvalitet på produktinformationen i era kanaler. Detta kommer att ge er en mer konkurrenskraftig produktinformation att använda i alla försäljningskanaler.

 

Om du är noga med att optimera alla dessa steg i utvecklingen av ditt PIM-system kommer du att maximera utnyttjandet av systemet och därmed ROI.

 

Detta var den sista delen i vår serie ”En introduktion till PIM”. Vi hoppas att ni fått en bra bild om hur ett kompetent PIM-system kan bidra till att effektivisera verksamheten och öka försäljningen samt fått praktiska tips om hur man påbörjar arbetet med PIM.

 

På Ateles arbetar vi med Pimcore (PIM/CMS) som vi anser vara det absolut bästa PIM-systemet på marknaden idag. Har ni frågor eller funderingar hur ni skulle kunna arbeta mer effektivt med PIM är ni alltid välkomna att kontakta oss.

 

Jonni Harrius, Affärsutvecklare, Ateles

 

Läs de andra delarna i vår serie "En introduktion till PIM"

Del 1: Vad är PIM och varför är det viktigt för dig som arbetar med e-handel.

Del 2: PIM-system eller e-handelsplattform - vad bör du investera i först? 

Del 3: PIM och produktinformation från externa leverantörer

 

1547