Blogg

85

PIM och extern produktinformation från leverantörer

Publisert 7 mars 2014 av Jonni Harrius

 

I detta inlägg kommer vi att närmare beskriva problematiken, och ge praktiska lösningar, runt hur man löser utmaningen med data och produktinformation från externa leverantörer. Detta kommer många gånger med hög grad av komplexitet och skapar många frågetecken.

 

Problemet runt extern produktinformation och data

Bland distributörer och retailaktörer är det vanligt att man säljer produkter man själv inte har producerat. Den stora frågan man ställer sig då är hur underhåller jag den externa produktinformationen?

Svaret på denna fråga är inte enkel. Ur ett perspektiv är det enkelt att låta leverantören stå för underhållet av produktinformationen. Detta blir billigt eftersom man inte behöver lägga någon egen tid, men beskrivningarna blir inte unika utan identiska som på alla andra sajter där leverantören ansvarar för produktbeskrivningar. Detta har dock stora brister ur ett kund- och försäljningsperspektiv. Om samma information finns på alla sajter kommer kunden enbart välja att handla där pris och leveransvillkoren är bäst. Även sökmotorerna prioriterar sajter med eget genererat och unikt innehåll.

Eftersom det är för tidskrävande att enbart arbeta med eget genererat innehåll blir det som vanligt en kompromiss. Leverantören står för produktinformationen, men du berikar den med eget genererat innehåll. Dessutom vill du lägga på attribut på produkterna som gör att du kan personalisera dina erbjudanden.

 

Hur gör man då för att få bra produktbeskrivningar?

 

Steg 1. Välj ut dina största och viktigaste produktleverantörer och bygg en importfunktion för dessa.

 

Steg 2. Skapa administrationskonton för dina små produktleverantörer. Se till att deras konton är uppsatta så att de endast kan se och editera sina egna produkter. Låt dem underhålla sitt eget sortiment med bilder, beskrivningar, taggningar och kategorisering. Här är det viktigt att få dem att förstå att dåligt taggad information kommer sälja sämre för att den blir bland annat svårare att hittas vid t.ex. filtreringar.

 

Steg 3. Skapa filter som automatiskt ger produkterna taggningar och kategoriseringar. Detta kan vara att t.ex. alla produkter från leverantör X ska hamna i kategori Y. En annan regel kan vara att alla produkter som har ett produktnummer som startar med 1234-nnnnnn ska ha ett speciellt attribut satt.

 

Steg 4. Skapa en skribentroll som utökar den externa produktinformationen med eget genererat innehåll innan den publiceras. Det är vanligt att man enbart gör detta för storsäljare och kampanjvaror.

 

Steg 5. Skapa en redaktörsroll som granskar den externa produktinformationen innan den publiceras. I PIM-system kan man söka efter produkter som är redo för att publiceras. Genom att göra stickprov bland de olika leverantörernas produkter ser du om produktbeskrivningarna håller tillräckligt hög kvalitet eller inte.

 

Steg 6. Förhandsgranska e-handelns alla produkter och se att det finns en balans mellan de olika leverantörernas produktbeskrivningar och taggningar.

 

Steg 7. Publicera ut leverantör efter leverantör till produktionsmiljön.

 

Att arbeta med innehållet från externa leverantörer är utmanande och fördelar och nackdelar måste vägas mot insats och resultat. Det är dock av högsta vikt att hitta ett sätt att förädla informationen mest effektivt vilket kommer leda till ökad lönsamhet.

 

I nästa inlägg, som också är det sista i denna serie, kommer vi att behandla temat ”Så lyckas du med ett PIM-projekt”. I detta sista inlägg kommer vi gå igenom hur du går tillväga för att implementeringen av PIM-systemet blir lyckat så att du får så hög ROI som möjligt.

 

Jonni Harrius, Affärsutvecklare, Ateles

 

Läs de andra delarna i vår serie "En introduktion till PIM"

Del 1: Vad är PIM och varför är det viktigt för dig som arbetar med e-handel.

Del 2: PIM-system eller e-handelsplattform - vad bör du investera i först? 

Del 4: Så lyckas du med ett PIM-projekt!

264