Blogg

59

Lönsam e-handel - Hur ska du arbeta med din e-handelslösning för att bidra till detta?

Publisert 19 november 2013 av Katarina Nilsson

Lönsamhet är ett omdiskuterat tema inom e-handel. Det är många faktorer som måste vara på plats för att skapa en lönsam verksamhet. Valet av e-handelsplattform och kringliggande stödsystem är självklart bara en del av denna diskussion, men en väldigt viktig del. Med hjälp av e-handelslösningen påverkar du dina förutsättningar för intäktsökningar, kostnadsbesparingar och effektivitet i din organisation och den bidrar därmed starkt till din lönsamhet.

Hur bör du då tänka för att arbeta på bästa sätt med din e-handelslösning och skapa de bästa tekniska förutsättningarna för att påverka din lönsamhet positivt?

 

Gör rätt från början. Definiera mål och delmål.

Det viktigaste att starta med är att utifrån din affärsstrategi definiera din målbild. Var ska ditt bolag vara om tre-fem år? Hur ska du idag skapa de rätta förutsättningarna i din tekniska infrastruktur för att skapa så lite friktion som möjligt när din organisation rör sig mot detta mål? Ska du expandera med nya produktkategorier? Ska du expandera till nya marknader? Ska du expandera med nya varumärken i portföljen?
 

När du tar dina tekniska vägval är det viktigt att de är starkt förankrade i din marknadsmässiga strategi så att du utvecklar lika mycket för att lösa dagens problem som de utmaningar/möjligheter du ser dig möta imorgon. Gör du inte det har du inte gjort långsiktiga tekniska investeringar som stödjer din verksamhet i lång tid framöver. Definiera din målbild och dina delmål.

 

Kartlägg behov innan du väljer produkter

När du väl har din målbild klar, vänder du ögat inåt i organisationen. Vad är det dina anställda behöver göra för att klara att leverera på dessa mål? Vilka roller behöver du i din organisation och vilka uppgifter behöver de utföra? Hur ska dessa individer klara att utföra dessa uppgifter så effektivt som möjligt?

Det är först när du vet vilka behov och mål du har i din organisation som du kan välja vilken e-handelsplattform, vilket PIM-system eller vilket CMS etc. som kan hjälpa dig att stödja dessa processer. Det är farligt att köpa in teknik till ditt bolag innan du genomfört rätt kartläggning. Teknik skall anpassas till organisationen, organisationen ska inte anpassa sig till tekniken. Börjar man i fel ände här får man omedelbart friktion i företagets processer vilket gör att effektivitet går förlorad. Och går effektivitet förlorad, går lönsamheten ner.

 

Tänk alltid skalbarhet och flexibilitet

Det är ibland lätt att prioritera bort investeringar på de bakomliggande systemen som hjälper dig öka effektiviteten i takt med att du växer till fördel för aktiviteter som ökar intäkten. Det kommer aldrig vara långsiktigt hållbart att du endast ökar dina intäkter om du inte fokuserat på att effektivisera dina bakomliggande processer så att du kan skala upp friktionslöst. Detta kommer endast resultera i att dina utgifter ökar i takt med dina intäkter vilket gör att din lönsamhet kan påverkas negativt istället för positivt.

 

Planera för förändringar

Du måste leva med din lösning och ständigt utvärdera intryck från IT, Marknad, Sälj, företagsledning och omvärld. Är vi på rätt väg? Vad kan vi förbättra? Vad kan vi förändra? Vad kan vi effektivisera? Du behöver konstant addera funktionalitet i takt med att organisationen växer och tekniken utvecklas vilket skapar nya möjligheter för dig att utnyttja. Genom en långsiktig plan för hur du ska utföra utveckling som fått utrymme i din budget får du mycket mer förutsägbarhet runt dina IT-investeringar. Detta gör att du har större långsiktig kontroll över dina tekniska utgifter och därmed också din lönsamhet.


Definiera dina mål, kartlägg dina processer och planera hur du ska successivt ska utveckla din plattform över tid med utgångspunkt i din affärsstrategi. Med denna information och plan har du sedan bra underlag för att utveckla effektiva och skräddarsydda system med de rätta integrationerna. Det är på detta sätt du utnyttjar möjligheterna som ligger i din e-handelslösning för att verkligen utnyttja detta verktyg på bästa sätt för att skapa en lönsam verksamhet. 

 

Mats Lundström, VD, Ateles Consulting

 

Andra poster skrivna av Mats Lundström

E-handel för B2B aktörer - en marknad där möjligheter frodas

0