Blogg

30

Egenutvecklade plattformar eller standardplattformar - vad är e-handlarens säkraste väg till framgång?

Publisert 19 juni 2013 av Jonni Harrius

På Nordic eCommerce Summit talades kort om huruvida man som e-handlare bör använda standardplattformar eller egenutvecklade plattformar, något vi uppenbart tycker är en mycket intressant fråga på Ateles.
 

På Ateles har vi som nisch att arbeta med just skräddarsydda e-handelslösningar, men har dock valt det bästa av två världar genom att utgå ifrån flexibla och öppna standardplattformar som bland annat Magento och Elastic Path för att kunna anpassa dessa exakt efter våra kunders behov. I detta blogginlägg tänkte jag gå lite närmare in på varför vi ser detta som fördelaktigt jämfört med att utveckla en helt egen lösning från grunden eller att använda en standardlösning.

Vår åsikt är att företag med fokus på online försäljning måste ha en plattform som är anpassad för de unika förutsättningar man står inför. Att använda en icke-anpassad plattform räcker inte till när komplexiteten ökar. Enligt vår mening ska en plattform stödja och förenkla e-handlarens arbetsprocesser på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som man ska erbjuda slutkunden en köp- och researchprocess som leder till avslut. Två perspektiv med samma mål, det vill säga att tjäna pengar. Det ena drivet av en kostnadseffektivitet internt och den andra av en intäktsökning från externt håll. Det är med starkt fokus på båda som gör dig bäst och mest framgångsrik i din bransch!

 

Tre anledningar till att vi anser att kundanpassade standardplattformar är bästa lösningen

 

1. Tid och resurser

Time-to-market är a och o när det gäller e-handel.

Med ett helt egenutvecklat system har du en lång och dyr startsträcka. Utväxlingen av din investering kan vara svår att förutse då du inte har en plattform som garanterar bra systemegenskaper när du skalar upp med fler kanaler, mer trafik och större komplexitet i din lösning. Har du otur har du byggt på ett sätt som visar sig vara en återvändsgränd och måste börja om. I tid och resurser krävs det extremt mycket för att underhålla och vidareutveckla en helt egenutvecklad plattform, och du blir mer personberoende då bara dina utvecklare kan just din e-handelslösning.

Med en standardprodukt får du en flygande start och en plattform som du kan välja att uppgradera när du tycker att din leverantör har tillfört ny standardfunktionalitet som du har nytta av. Genom att utgå från en öppen och bra plattform kan du ta del av de skalfördelar nischade plattformsleverantörer har för att få tillgång till ny funktionalitet genom uppgraderingar av din plattform som ingår i licensavtalet (och som ibland till och med är gratis). Det finns som regel även andra som använder plattformen, skalar upp den och visar vägen hur den kan användas vilket ger dig en större trygghet i din investering. Även om vi e-handelskonsulter gärna vill utveckla och vara viktiga resurser för dig som e-handlare så kan det kännas bra att veta att det går att få tag i andra konsulter med kompetens om plattformen.

 

2. Processer

En av de största fördelarna med att utveckla ett eget system är att man då utgår från företagets egna processer när man bygger. Här kommer standardprodukter i sin ursprungliga form till korta då man hårddraget kan säga att det är en ”one size fits all” princip som gäller. Däremot kan en öppen standardplattform kundanpassas enkelt för att stödja de interna processerna du har i företaget lika bra som den egenutvecklade.

 

Slutkundens process

Många gånger behöver kunden inspireras med mer än en enkel text och bild för att fatta sitt köpbeslut, och man behöver ibland guida/locka kunden med kombinerade erbjudanden som kräver mer och komplexare affärslogik. Detta är vanligt inom konsumenthandel. Inom B2B handeln är det viktigare med enkel navigering och beställningsflöden anpassade till proffsbeställare. Detta är bara några exempel på när systemet behöver skräddarsys för att möta de krav som ställs och för att leda kunden till avslut. Detta är funktioner som en standardplattform inte alltid erbjuder utan måste anpassas.

 

Företagets processer

För att se på det från det interna perspektivet så finns oftast ännu större utmaningar för att stötta företaget i deras arbetsprocesser. Här krävs det mycket anpassningar och systemintegrationer för att se till att alla processer med allt från uppläggning av produktinformation till redovisning av försäljning till affärssystem ska fungera så smidigt som möjligt. Många mantimmar kan hämtas in genom automatisering och detta syns direkt i form av en effektivitetsökning hos bolaget. Produkthantering kräver en stor arbetsinsats och vi ser en tydlig trend i att även mindre företag kompletterar sin standardplattform med ett Product Information Management (PIM)-system för att få ner tiden från det att man introducerar en produkt i sitt sortiment till att man börjar sälja den på webben. En intäktsökning i form av ökad försäljning är inte alltid detsamma som en lönsamhetsökning om förutsättningen är man måste fylla på linjärt med personal på ”baksidan”, en anpassning av din plattform mot ditt företags behov kan överkomma detta.

 

3. Kunskap

Vi har sett många exempel på när den tekniska grundutvecklingen inte har hållit en tillräckligt bra standard vilket resulterat i både intäktsförluster och ökade kostnader. Det tekniska kunskapsområde som krävs för utveckling av e-handeln frodas som bäst i en nischad kunskapsmiljö vilket gör att expertis kan växa. Erfarenhet skapas i denna miljö vilket krävs för att utveckla den stabila men omfattande grund som behövs när ett komplext e-handelssystem ska utvecklas. Genom att använda sig av en plattformsleverantör som nischat in sig på detta kunskapsfält som e-handeln nu är, kan du stötta dig på deras kunskap inom detta område.

När du inte har teknik som din kärnverksamhet är det bättre att ta hjälp av dem som har det som sin. Detta gör att du kan fokusera på det som gör dig bäst och mest framgångsrik i din bransch. Enligt vår mening ger kundanpassade, öppna, flexibla standardplattformar dig den absolut bästa tekniska förutsättningen att göra just det.

Genom kundanpassade standardplattformar får du stabiliteten och kostnadseffektiviteten en standardprodukt ger samtidigt som du tar vara på de individuella anpassningar du hade gjort med en egenutvecklad e-handelslösning.

 

Jonni Harrius,

Grundare och Head of Business Development på Ateles

 

Följ Jonni på Twitter!

 

Har du frågor, synpunkter eller kunskap du vill dela med dig av? Kommentera gärna nedan!

0